Tag Archives: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์กับการใช้ในแง่การเกษตร

ปุ๋ยอินทรีย์ รวมความว่าปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าขบวนการนานา ทั้งที่ได้จากมูลของสัตว์ ไม่ก็ซากพืช ซากสัตว์ ฯลฯ พร้อมกับยิ่งไปกว่านี้แล้วปุ๋ยอินทรีย์ยังมีผลดีต่อต้นไม้เป็นอันมาก แต่กลับเช่นนี้ทั้งนั้นแล้วกว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องเวลาและผ่านขั้นตอนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพเสียก่อน

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัสดุที่มีคุณค่าในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให้คู่ควรต่อการเติบใหญ่ของพืช ทำให้ดินมีภาวะการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการซับน้ำ ไม่ก็ดูดน้ำที่จะเป็นผลต่อพืชพันธุ์ไว้ได้เพิ่ม ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของพื้นดิน ทำเอาการงอกของเม็ดหรือการซึมของน้ำลงไปในดินสบายขึ้น ช่วยลดการบ่าของน้ำเวลาฝนลงเม็ด เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไป นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ อยู่ในดินได้นานสองนานและค่อย ๆ ปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี  ทำให้ดีขึ้นให้จุลอินทรีย์ในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีค่าต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีความสามารถมากยิ่งขึ้น เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะเพิ่มพูนปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชพันธุ์อย่างมีสมรรถนะพร้อมกับมีธาตุอาหารเสริม อยู่เกือบครบถ้วนบริบูรณ์ตามความต้องการของพืชนั้นเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ kasetnumchok.com/ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า