เรียนวิศวกรรมศาสตร์สามารถเป็นวิศวกรเครื่องกลได้อย่างไร

วิศวกรรมเครื่องกลถือเป็นหนึ่งในสาขาที่เก่าแก่ที่สุดของวิศวกรรม เรียกว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์ขอบเขตของวิศวกรรมเครื่องกลเพิ่มขึ้นเกินขอบเขตดั้งเดิม ขณะนี้วิศวกรเครื่องกลกำลังให้ความสำคัญกับงานวิจัยต่าง ๆ เช่นนาโนเทคโนโลยี, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การแพทย์ชีวภาพเป็นต้นเนื่องจากขอบเขตที่เพิ่มขึ้นของประวัติงานที่เฉพาะเจาะจงนี้จึงมีความต้องการวิศวกรที่สามารถมีบทบาทสำคัญใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงด้านการเงินของผลิตภัณฑ์

โดยย่อวิศวกรรมสาขานี้นำเสนอทางเลือกงานวิศวกรรมเครื่องกลที่หลากหลายให้กับนักเรียนที่ต้องการสร้างอาชีพที่มีแนวโน้มและกระตุ้นคุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างอาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หักบัญชี 10 + 2 กับวิชาฟิสิกส์เคมีและคณิตศาสตร์ (PCM) เป็นวิชาหลักเป็นขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำเพื่อสร้างอาชีพในฐานะวิศวกร เพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคุณควรได้คะแนนอย่างน้อย 60% ในอินเดียมีวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่ให้การศึกษาด้านวิศวกรรม

อย่างไรก็ตามวิทยาลัยเหล่านี้มีการสอบเข้าและจะได้รับหลังจาก

อย่างไรก็ตามวิทยาลัยเหล่านี้มีการสอบเข้าและจะได้รับหลังจากการสอบเสร็จ การสอบเข้าทั่วไปบางครั้งการสอบคัดเลือกสำหรับ IIT (IITJEE) สำหรับการสอบ IITs ที่หลากหลายการสอบคัดเลือกวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการเข้าศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ระดับภูมิภาคนอกเหนือจากการสอบวิศวกรรมข้างต้นแล้ววิทยาลัยเอกชนหลายแห่งยังดำเนินการสอบเข้าของตนเองและให้การรับสมัครตามผลการสอบเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอนุปริญญาซึ่งคุณสามารถเรียนต่อหลังจากเรียนจบชั้น 10 ด้วยคะแนน 50% นอกจากนี้คุณยังสามารถไปรับคุณสมบัติสมาชิกสมทบจากสถาบันวิศวกรเครื่องกล หลังจากจบหลักสูตรปริญญาในสาขาวิศวกรรมแล้วคุณยังสามารถเข้าร่วมหลักสูตรหลังปริญญาตรีเช่น วิศวกรรมศาสตร์หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาเอกคุณควรปรากฏตัวสำหรับการทดสอบความถนัดระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับวิศวกร (GATE) ซึ่งดำเนินการโดย IITs ด้านล่างเป็นรายการของวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมในอินเดีย

จะค้นหางานวิศวกรรมเครื่องกลได้ที่ไหนเนื่องจากวิศวกรรมเครื่องกล

จะค้นหางานวิศวกรรมเครื่องกลได้ที่ไหนเนื่องจากวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่กว้างที่สุดดังนั้นโอกาสในการทำงานสำหรับวิศวกรที่มีทักษะจึงมีมาก วิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องใช้สำหรับการออกแบบการทดสอบการผลิตและการติดตั้งเครื่องจักรที่หลากหลายซึ่งจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของงานนี้จึงเป็นไปได้ที่จะหางานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐมีหลายอุตสาหกรรมที่คุณสามารถหางานได้มากมาย

มันรวมถึงการวิจัยอวกาศเครื่องปรับอากาศชีวภาพทางการแพทย์อุตสาหกรรมการบิน ในทำนองเดียวกันในภาครัฐมีความต้องการวิศวกรสูง พวกเขาทำงานเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคณะวิศวกรรมศาสตร์และช่วยในการทำงานที่ราบรื่นของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐบาล แม้แต่โอกาสในการจ้างงานก็สามารถสำรวจได้ในภาคการศึกษาด้วยเช่นกันหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมแล้ววิศวกรก็สามารถทำงานเป็นวิทยากรได้